Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Binu R

Classics

4  

Binu R

Classics

ചിന്തകൾ

ചിന്തകൾ

1 min
313


ചിന്തകളെല്ലാം ഏതോ

പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിൽ 

ആകാശം കാണാതെയിരിപ്പൂ,

പെറ്റുപെരുകുമെന്ന വൃഥാ

ചിന്തകൾക്കിടയിൽ.. !


നന്മകളാകും ചിന്തകളെല്ലാം

ആകാശസീമകളിൽ

വെള്ളിവെളിച്ചവുമായ് ചിറകുകൾ

വീശി പറന്നു നടപ്പൂ, സ്വയം

സഹായ ചിന്തകളുമായ്. !


ചില ചിന്തകൾ മരണവുമായി

മുഖപുസ്തകത്തിലെന്നപോൽ

അഭിമുഖങ്ങളിലേർപ്പെടുന്നൂ,

എന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനായി

വരാതിരിക്കാനെന്ന ചിന്തയുമായ്.. !


ശൂന്യമായ കുറേ ചിതറിയ ചിന്തകൾ 

നിന്റെ പുഞ്ചിരിയെയും 

എന്റെ ഉത്ക്കണ്ഠയെയും 

കുറിച്ചു പുന്നാരം പറയുന്നു, 

പഴയ പല്ലവികൾ മറക്കാതിരിക്കാനെന്ന

പാവനമാം കുസൃതി ചിന്തയോടെ.. !Rate this content
Log in

Similar malayalam poem from Classics