Bhavna Bhatt

Classics

2  

Bhavna Bhatt

Classics

ભૂદેવ

ભૂદેવ

1 min
882


1) ભુદેવનો દરજજો ઈશ્વર પછી બીજો છે.

ભૂદેવ સાહિત્યની સેવામાં યોગદાન આપી દુનિયાને ધર્યુ નજરાણું...

2) ભૂદેવોની મિલ્કત ઈષ્ટદેવ મહાદેવ અને ગાડુ ભરીને ગ્રંથ..

3) ભૂદેવોની શીતળતા બધા માણે છે,

સાહિત્યની સેવામાં શબ્દો રચી જાણે છે....

4) ભૂદેવો એ સાહિત્ય ઘડતરના સાથીદાર છે..

5) ભૂદેવો એ દિલથી રચ્યો છે સાહિત્ય ભંડાર..


Rate this content
Log in

Similar gujarati story from Classics