Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Nirav Rajani "शाद"

Drama Tragedy

5.0  

Nirav Rajani "शाद"

Drama Tragedy

વસ્લ-એ-યાર

વસ્લ-એ-યાર

1 min
191


શબ-એ-માહ માં થઈ વસ્લ-એ-યાર ,

ને એમાં મુત્તસીલ રહી એની ચશમ-એ-તાર .


લમ્સ એના જાણે હતાં મહવ-એ-વસ્લ ,

ને માશૂકા હતી બેસબબ સોગવાર .


એ "શાદ" ભલે તું અર્ઝ-એ-નિયાઝ-એ-ઇશ્ક રહ્યો ,

પણ એ મુત્તફિક હતી સહેવા તારો ભાર .


શબ-એ-માહ = પૂનમ

વસ્લ-એ-યાર = મિલન

લમ્સ = સ્પર્શ

મહવ-એ-વસ્લ = મિલનમાં મગ્ન

અર્ઝ-એ-નિયાઝ-એ-ઇશ્ક = પ્રેમનો પ્રસ્તાવ મૂકવા અસક્ષમ

મુત્તફિક = સહમત


Rate this content
Log in