Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vishvesh Jhala (ઉમંગ)

Romance Tragedy

4.3  

Vishvesh Jhala (ઉમંગ)

Romance Tragedy

જીવું છું

જીવું છું

1 min
538


કે ઘણી ઈચ્છાઓ લઈને જીવું છું,

કંઈક અધૂરી અપેક્ષાઓ લઈને જીવું છું,


મરણ થયું છે આજે સાચા પ્રેમ નું,

હું હજુય એ વહેમ લઈને જીવું છું,


મંઝિલ ને સામે નિહાળી જીવું છું,

રસ્તો નથી કોઈ એ માનીને જીવું છું,


તારી જ રાહ જુએ છે આંખો મારી,

તું આવે નહીં, હું મન મારીને જીવું છું,


એકલતા તો ખૂબ સાલે, શું કરી શકું?

હવે તને બસ દિલમાં રાખીને જીવું છું.


Rate this content
Log in