Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Hiren MAHETA

Fantasy Others


3  

Hiren MAHETA

Fantasy Others


હું થઈ જાઉં છું

હું થઈ જાઉં છું

1 min 23 1 min 23

વિષ ધરી દે તું હમણાં 

ને હું શંકર થઈ જાઉં…

પુષ્પ ધરી દે બે સાથે 

ને હું અત્તર થઈ જાઉં…


તારે માટે જીવનનો 

આધાર ટેકવી છો ઊભો,

તું જો માંગે જીવન મારું 

હું પયગંબર થઈ જાઉં…


એમ તો તારી પાસ હોવાની 

આદત મુજને છે ન્યારી,

તું જો આંખે ધાર કરે તો

હું પણ દુષ્કર થઈ જાઉં...


ઈચ્છાઓના સાગરમાં 

બસ એક જ ઈચ્છા લઈ બેઠો,

આ રોજ ધસાતા જીવનમાં 

હું પણ પથ્થર થઈ જાઉં…


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Hiren MAHETA

Similar gujarati poem from Fantasy