We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Lata Bhatt

Classics


3.4  

Lata Bhatt

Classics


એ મને ના આવડે

એ મને ના આવડે

2 mins 20.4K 2 mins 20.4K

તરુવર આ તરુવર પાંદડે ને પાંદડે,

તને શ્યામ ભાળવાનું એ મને ના આવડે.


ચરણ ચાલે નહી મારા એ કારણથી કદી, 

આ રસ્તામાં મને તો હું તણાં પથ્થર નડે.


કહે સૌ તું વસે કણકણમાં ક્ષણ ક્ષણ ને છતાં,

આ મન એ માને જે આંખોને સામે સાવ જડે.


નજરમાં જો ન આવે એમ જળ આ તપ્ત રણે, 

તરસ બુઝાવવી રહી આ મરીચિકા વડે.


સજન થઇ એમ મળતો હોય માધવ તું મને,

ભલે શેકાતી નિંભાડે સદા, એ પરવડે.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Lata Bhatt

Similar gujarati poem from Classics