Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
॥ ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ॥
॥ ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ॥
★★★★★

© Prasanta Bhunya

Inspirational

1 Minutes   7.0K    5


Content Ranking

ରକ୍ତ ଗର୍ଭରୁ ସମ୍ଭବିନି ମୁହିଁ;

ଜନମିଛି

ମୁଁ

ଧରା ସରଗରେ,

ଅତି ଯତନରେ,

ଏକା ନିବୁଜରେ

ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଶି,

ଯତନେ ବିକଶି

ହୁଅନ୍ତି ବିଶ୍ବରେ ଏକାକାର

ମୁଁ

ସୃଷ୍ଟିରେ ଲଢିଛି,

ଲଢିବି ଜୀବନେ,

କର୍କଶରୁ ହେବି ମନୋହର

ଦେଖିଛ’ତ ମୋ ରୂପ,

ମୁଁ ସମ୍ବାଳୁଆ

ମୁଁ

ବିବର୍ତ୍ତିଛି,

ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଛି ଏ ଦୁନିଆ

ଆଶ୍ଚର୍ଯ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର

ଚମକ ମୁଁ ବିଶ୍ବର

ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସୁନ୍ଦର ଧରା

ମୁଁ

ଆଖି ବୁଜି

ନିବୁଜେ ରହିଥିଲି ପରା

ସବୁଠୁ ବିଶାଳ,

ସବୁଠାରୁ ଭଲ,

ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆର

ତୁମକୁ ମିଳିବ,

ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ

କରି ଚାଲ ତୁମେ କର୍ମଧାର

ଜୀବନଟା ଥରେ ବଞ୍ଚିନିଅ

ମୁଁ

ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅଭିନୟ

-

ପ୍ରଭୂ

ସୃଷ୍ଟି କର୍କଶ ପ୍ରଜାପତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..