Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମ
ପ୍ରେମ
★★★★★

© Debaprakash Sahoo

Tragedy

1 Minutes   6.4K    1


Content Ranking

ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ

ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଇତିହାସ

ଆରମ୍ଭଟା କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ

ନାହିଁ ଯା’ର କେବେ ଶେଷ ।0।

ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ…

ବୟସ ବହଳ ସାଗର ବେଳାରେ,

ଦେଖା ହୁଏ କିଏ କେବେ କେଉଁଠାରେ ।

ହେଇପାରେ ସେଟା ପ୍ରେମର ପ୍ରାରମ୍ଭ,

ପ୍ରେମ ପରେ ପରେ ସପନ ଆରମ୍ଭ ।

ସପନରୁ କିଛି ସତ ହୁଏ ସିନା

ରହେ ମେଞ୍ଚେ ଅବଶୋଷ ।୧।

ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ…

ସବୁ କାହାଣୀର ଥାଏ ଗୋଟେ ମୋଡ଼,

ଘନ ବନାନୀରେ ଲାଗିପାରେ ଭିଡ଼

ଭିଡ଼ ଭାବନାରେ ଆଶାର ପାଉଣା,

ହୁଏତ ମିଳିବ ପୁଳେ ପ୍ରତାରଣା ।

ବିଚ୍ଛେଦ ନିଆଁ ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସିନା

ଜଳିବା ହୁଏନି ଶେଷ ।୨।

ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ…

© ଦେଵପ୍ରକାଶ ସାହୁ

ପ୍ରେମ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରତାରଣା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..