Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଏଣୁତେଣୁ ୧୨
ଏଣୁତେଣୁ ୧୨
★★★★★

© Neelima Nivedita Behera

Romance

1 Minutes   6.3K    6


Content Ranking

ଚାହିଁଲେ ବି, କି ଘୃଣା କରି ହୁଏ

କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ?

ଚାହିଁଲେ କି ଫେରେଇହୁଏ ମୁହଁ

କିଛି ରଙ୍ଗଙ୍କଠୁ ?

ଚାହିଁଲେ କି କାନ୍ଦି ହୁଏ ବୁକୁ ଫଟେଇ

ଚୁପୁଡି ଦେଇ ଆଖିକୁ ?

ଚାହିଁଲେ କି ହସି ହୁଏ ମିଛିମିଛିକା

ନେଫେରେଇ ଓଠକୁ ?

ଚାହିଁ ବି ଚାହିଁ ହୁଏନି

କହିବାକୁ କାହାକୁ ମନ କଥା ପଦିଏ

ଚାହିଁ ବି ଚାହିଁ ହୁଏନି

ଶୁଣିବାକୁ ସେଇ "ନା" ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ।

ଏଣୁତେଣୁ ଘୃଣା ଓଠ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..