Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସବୁଠି ତୁମେ
ସବୁଠି ତୁମେ
★★★★★

© Pranati Mahapatra

Romance Abstract Others

1 Minutes   6.5K    8


Content Ranking

ଜହ୍ନରେ ଲେଖିଛି ତୁମରି ନାଁ ମୁଁ

      ତାରା ରେ ବି ତୁମ ନାଁ,

ଅଥଳ ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଲେ

   ତା ଅମ୍ବୃତେ ତୁମ ନାଁ

ମୋ ଜୀବନ ବୀଣା 

      ଝଙ୍କୃତ ହେଲେ

       ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଧ୍ୱନି

ସେହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦାୟିତ ହୁଏ

  ପ୍ରେମର ମିଠା ରାଗିଣୀ ।

ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ 

       ଛଳ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ

  ଗହନ ବନ ବି ଜାଣେ ।

ସାଗରେ ସାଇତା 

      ସାମୁକା ଭିତରେ

  ମୋତି ବି ସେ କଥା ଭଣେ ।

ମହମହ ବାସ ସଦା ଛୁଟୁଥାଏ

   ମୋ ପ୍ରେମ ଅମୂଲ ମୂଲ,

ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମର ସେ ବାସ୍ନା ଆଘ୍ରାଣେ

   ନ ପାଆନ୍ତି ଖୋଜି ଫୁଲ।

ସାତସମୁଦ୍ର ର ଗରଭେ ରହିଛି

    ମୁଦ୍ରିତ ଭରା ସିନ୍ଦୁକ,

ସୁନାଫରୁଆରେ ଯତନେ ସାଇତେ

   ସେ ମୋ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ମୂଲକ।

  ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆଡେ

    ଥାଉ ତୁ

    ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ,

ଯଦିବା ଭୂଲିବି ମୋ ମଲାପରେ

   ହୋଇବ ଅବା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ।     ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର,ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ

    ବାଲେଶ୍ୱର

ପ୍ରେମ ଜହ୍ନ ସବୁଠି ତୁମେ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..