Travel the path from illness to wellness with Awareness Journey. Grab your copy now!
Travel the path from illness to wellness with Awareness Journey. Grab your copy now!

Swopnabati Behera

Romance

3.6  

Swopnabati Behera

Romance

ମନ

ମନ

1 min
434


ମନ ତୁମେ ଏକ ଅବୁଝା ଗଣିତ

    ବେଳ ନାହିଁ କଷିବାକୁ..

ମୋ ତ ଅଛି ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ 

   କାଲି ପାଇଁ ଘୋଷିିଵାକୁ...।


ମନକୁୁ ତୁମର ବୁୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ

ଅବୁଝା ମୁଁ ରହି ଗଲି...

ଅଥଳ ସାଗରେ ମଝି ଦରିଆରେ

  ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଲି ...।


ମନ ଚଢ଼଼େ଼ଇଟା ଘୁରି ବୁଲୁୁଥିଲା

  ମୁୁକ୍ତ ଆକାଶର ତଳେ..

ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିଟା ଭାରି ପ୍ରିୟ ତାର

   ଜୋଛନାରେ ତାରା ମେଳେ..।।


Rate this content
Log in

More oriya poem from Swopnabati Behera

Similar oriya poem from Romance