Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚିଠି ବସନ୍ତକୁ
ଚିଠି ବସନ୍ତକୁ
★★★★★

© Bauribandhu Lenka

Inspirational Abstract

1 Minutes   6.8K    9


Content Ranking

ବସନ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ

ଥିଲି ମୁଁ ଅନାଇଁ

ହେଲେ ଆସିଲା ନିଦାଘ

ଚାରିଆଡେ ଖରା ଟାଇଁ ଟାଇଁ I 1 I

ନିଦାଘର ଉଷ୍ମତାକୁ

ସହିବାରେ ନାହିଁ ଅନୁଭୂତି

ହେଉ ପଛେ ଡେରି 

ଆସି ଥରେ ଦେଖିଯାଅ

ତୁମ ପାଇଁ ଅଭିସାରେ

ବସିଛି ମୁଁ ଲଗାଇ ଗଜରା

ଆଉ ଜାଳି ସଞ୍ଜବତୀ I 2 I

ତୁମେ ନ ଆସିଲେ

ସବୁ ରଙ୍ଗ ରସ ପଡିଯିବ ଫିକା

ବ୍ରଜଦାଣ୍ଡେ ଉଡିବନି ରଙ୍ଗର ଫୁଆରା

ନାଚିବେନି ରାଧା ଆଉ

ସକଳ ଗୋପୀକା I 3 I

ମୁଁ ନୁହେଁ ଏକା ଆଜି

ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ସର୍ବେ ଅନୁତପ୍ତ

ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଆଜି 

ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆଣି

କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ 

ସବୁଜ ମଣ୍ଡିତ I 4 I

******

ବସନ୍ତ ଉଷ୍ମତା ସବୁଜ ପ୍ରକୃତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..