Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
जीवन चक्र
जीवन चक्र
★★★★★

© Manisha Potdar

Inspirational

1 Minutes   373    7


Content Ranking

स्वसंंरक्षण शिकवावे लेकरास

प्रसंगावधान शिकवावे लेकरास

फक्त पुस्तकी ज्ञान नकोस लेकरास

मायबापा नको देऊ दडपण लेकरास ।।१।।


येतात प्रसंग चांगले वाईट

कार्यतत्पर करावे लेकरास

लेकरेआपले आहे खेळगट

होतील संस्कार आपोआप आपले बघून ।।२।।


आपण मोठे झालो आईबापाच्या जीवावर

सोडु नका कुठेही गंगेवर, रस्त्यावर

म्हातारपण त्यांचे भुकेने व्याकुळ

संस्कृती आपली चांगली जगाच्या पाठीवर ।।३।।


जगात मानुस चांगला वाईट

कर्तव्य करावे आईबाप आपले

आईबाप म्हतारे होतात वात्रट

होईल सेवा व्रूध्दाश्रमात,घरात ।।४।।


म्हण अशी प्रख्यात आहे

साठीची नाठी होते

मुलंमुली म्हतारपणची

काठी होते

म्हतारपणची मुलंमुली व्याकुळ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..