Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
रानात सांग माझ्या कानात सांग
रानात सांग माझ्या कानात सांग
★★★★★

© SANJAY SALVI

Romance

1 Minutes   11.5K    12


Content Ranking


रानात सांग माझ्या कानात सांग,

तुझ्या मनात गुपित दडलय का ?

सांग साजणी सांग मला तू,

तुझ्यात न माझ्यात काही घडलय का ?


तरारल शेत त्यात भरल कणीस,

माती आली ग पोटुस,

हे शेतकरी राजाला कळलय का ?

सांग साजणी सांग मला तू,

तुझ्यात न माझ्यात काही घडलय का ?


पाणी वरून पडल त्यान धरतीला चुम्बल,

हे कुणीतरी कधीतरी पाहिलंय का ?

सांग साजणी सांग मला तू,

तुझ्यात न माझ्यात काही घडलय का ?

नदी लागली धावाया तिचा समुंदर राया,

अस एकरूप होण कुणा जमलय का ?


सांग साजणी सांग मला तू,

तुझ्यात न माझ्यात काही घडलय का ?

चल आमराई जाउ गोड गोड गाणी गाऊ,

प्रेम मळ्यात फुलवू प्रीत जगाला कळवू,


सांग साजणी सांग मला तू,

माझाशी गोड गोड बोलशील का ?

सांग साजणी सांग मला तू,

माझाशी गोड गोड बोलशील का ?

रानात कानात गोड

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..