Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Prajna Paramita Mohanty

Abstract Classics Others

4  

Prajna Paramita Mohanty

Abstract Classics Others

ତିନୋଟି ଏକପଦୀ

ତିନୋଟି ଏକପଦୀ

1 min
54


ଅତୀତ: ସମୟ ଯାହାର ବ୍ୟାପ୍ତି,

          କେବଳ ବିସ୍ତୃତିରୁ ବିସ୍ମୃତି;

         ପରିଣାମ-ଲାଭାଂଶ ବା କ୍ଷତି 

         ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସହମତି |


ବର୍ତ୍ତମାନ: ସମୟ ଯାହାର ମାନ,

           ଏବେ ଯାଏଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ;

           ଏକ ଅବସ୍ଥାର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ, 

           ଅତୀତର ସମୀକ୍ଷାୟନ ଓ 

          ଭବିଷ୍ୟତର ଆବାହନ |


ଭବିଷ୍ୟତ: ସମୟ ଯାହାର ପଥ,

           ପ୍ରାୟତଃ କପୋଳକଳ୍ପିତ; 

           ଅର୍ଦ୍ଧ ମିଥ୍ୟା, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, 

           ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦବୃତ୍ତ |   


Rate this content
Log in