Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Pranati Panda

Classics

3.5  

Pranati Panda

Classics

ସୁରଭିହୀନା ମୁଁ ବୋଲି

ସୁରଭିହୀନା ମୁଁ ବୋଲି

1 min
447


ଧୀର ପବନରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ମୁହିଁ

         ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଫୁଲଟିଏ ହୋଇ 

            ଫଗୁଣରେ ଖେଳେ ଦୋଳି ,

              ରଙ୍ଗଟି ମୋହର ନାଲି

ସୁରଭିହୀନା ମୁଁ ବୋଲି ....୧


ସହଜେ ପାଏନି କାହାରି ଆଦର

        ଚଇତି ବାଆରେ ଯାଏ ଦୋହଲି 

             ମୃଦୁ ଶିହରଣେ ଖେଳି ,

                 ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋର ଭୁଲି

ସୁରଭିହୀନା ମୁଁ ବୋଲି.... ୨


ସାଜେନା ମୁଁ କେବେ ଗଭାରେ କାହାରି

        ବଇଶାଖି ତାତି ଦେହରେ ବୋଳି

             ଶତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି ,

                "ପଳାଶଫୁଲ" ମୁଁ ନାଲି

ସୁରଭିହୀନା ମୁଁ ବୋଲି.... ୩


ଭାବେ ଉଡ଼ିଯିବି ପବନ ସାଥିରେ

       ଆକାଶେ ମୋ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ବୋଳି ,

             ସରଗ ରାଇଜେ ବୁଲି

               ସବୁ ଅପବାଦ ଭୁଲି

ସୁରଭିହୀନା ମୁଁ ବୋଲି.... ୪

         


Rate this content
Log in