ପାଶୋରି ମଇଳା ଗଜପତି ବିଚାର ଅପଢା ଖାଲଖମା ଭରା ବାଟ ସ୍ପନ୍ଦନ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଭକ୍ତ ସତକର୍ମ ଜ୍ବରରେ ତଲ୍ଲୀନ ନୀରବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବରଷା ହୃଦୟ ଅଘଟନ ସ୍ନାହାନ ଚଣ୍ଡାଳ ମନଛୁଆଁ

Oriya Classics Poems