ଆଛାଦିତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କଳନା ସ୍ନାହାନ ମନୋବଳ ଗଜପତି ଜ୍ବରରେ ପବିତ୍ରତା ମଇଳା ଓଷୁଅ ପିଇ ଶୁଅନ୍ତି ଶିଶିର ତଲ୍ଲୀନ ମାର୍ଜନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ପଟି ଦିଅଁ ବିଭୋର ବର୍ଣିବି ଅତୀତ ସ୍ୱଛ ଅପଢା

Odia Classics Poems