Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

3  

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

ସପନ ଚାହାଣି ଆସୁ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ

ସପନ ଚାହାଣି ଆସୁ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ

1 min
5


ସପନ ଚାହାଣି ଆସୁ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ

ଭାବିଛୁ ଗୋରୀ ଲୋ ଦେବୁ ପୀରତି ଚଖାଇ 

ସପନ ଚାହାଣି ଆସୁ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ ! ୦ !


ଫୁଲର ଶେଯରେ ତତେ ଶୁଆଇ ହାଜର

ହଜାର କାହାଣୀ ସତେ ଶୁଣାଇ ନିଜର

ସପନ ଚାହାଣି ଆସୁ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ ! ୧ !


ବାଉଳା ଓଠରେ ଚିହ୍ନ ମନର ସରାଗ 

ରୂପସୀ କଇଁଠି ଜହ୍ନ ନୁହଁଇ ବିରାଗ

ଖୁସିର ନଜର ବନ୍ଦୀ ସତରେ ରଖାଇ

ସପନ ଚାହାଣି ଆସୁ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ ! ୨ !


ଜୀବନେ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଲୋଡୁନି

ଏମିତି ସହଜେ ବିତୁ ଦିବସ ରଜନୀ,

ମୋହରେ କୋହକୁ ଆଣି ଦିଅନା ଶୁଖାଇ

ସପନ ଚାହାଣି ଆସୁ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ ! ୩ !Rate this content
Log in