Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

subrat kumar jena

Romance Others

3  

subrat kumar jena

Romance Others

ସ୍ମୃତି

ସ୍ମୃତି

1 min
221


ସ୍ମୃତି ତୁମେ ପାରିବକି କେବେ କୋଉଦିନ କହି ,

କାଇଁ ତୁମେ ଆସ ସ୍ବପ୍ନ ଭଳି ରାତିଦିନ ନଇଁ ନଇଁ ।

ତୁମେ ଆସିଲେ କେବେକେବେ ଦୁଃଖ ଯାଏ ମିଳେଇ,

କେବେ ସୁଖର ପାହାଡ଼ରେ ପଡେ ଦୁଃଖର ଛାଇ ।

ଜହ୍ନତ ବୁଲୁଥିଲା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ,

ତୁମେ କାହିଁ ନାଇଥିଲ ପାଦରେ ତୁମର ତା ଘୁଙ୍ଗୁର ନେଇ ।

ମନେପକାଇଲ, ତୁମ ଆଗେ କେତେ ମିନତୀ କରିଥିଲା ନୀଳକଇଁ,

ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନାଚୁଥିଲ ଏକା ଏକା ଶ୍ରାବଣ ର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ।

ସେହିଦିନୁ ମୁଁ ରହିଗଲି ନିରବରେ ଚାନ୍ଦର ଚକୋର ହୋଇ ,

ଦେଖ ଆଜି ଉଜାଣି ବହୁଛି ତୁମ ପ୍ରେମର ସେ ଶୁଖିଲା ନଈ।

ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଚୋରାଇ ତାର ପ୍ରବାହ ଯାଇଛି ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ,

ତଥାପି ଶେଷ ଆଶାରେ ଚାହିଁଛ ମୋ ଆଡେ ଆନମନା ହୋଇ ।

କେବେ ହୁଏତ ମୋତେ ପାଇଯିବ ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ,

ମାଗିନେବ ମୋଠୁ ଜାଗାଖଣ୍ଡେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ।

କାଳେ ଆଉଥରେ ମାୟାରେ ଜଳିବ ପ୍ରେମର ବହ୍ନିଟିଏ ହୋଇ ,

କିନ୍ତୁ କିଛି ହେବନି କେବଳ ତୁମେ ରହିବ ଆଗକୁ ସ୍ମୃତିଟିଏ ହୋଇ ।।Rate this content
Log in