Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Liza Senapati

Thriller

3  

Liza Senapati

Thriller

ସ୍ମୃତି

ସ୍ମୃତି

1 min
24


ମଝି ନଇରେ ବିଲ ଉହାଡରେ,

ମଶାଲଟେ ସାଇତି ରଖିଛି।

ମଶାଲରେ ମୋର ସ୍ମୃତିର ସଳିତା

ପବନରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଜଳୁଛି,

ଦିନ ପରେ ଯେବେ ସଞ୍ଜ ବୁଡେ।

ତୋ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ତେଳ ଢ଼ାଳେ।

ସେ ଅଗ୍ନିର ତେଜରେ ,

ହୃଦୟକୁ ଦିଏ ଆଘାତ।

ତୋ ସୀତଳ ଛାୟା ମୋ ପାଇଁ ସପନ,

ଛାଡି ଯାଇଥିବା ତୋ ହସ ଲୁହ ଭରା ସ୍ମୃତି।

ଜାଳୁଚି ମତେ ମଶାଲ ନିଆଁଟେ ହେଇ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Thriller