Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sudipta Kumar Panda

Romance

3  

Sudipta Kumar Panda

Romance

ସ୍ମୃତି

ସ୍ମୃତି

1 min
413


       

ସ୍ମୃତିର ବାକ୍ସରେ ସାଇତା ସେ ରାତି

ସେହି ଭରା ଯଉବନ

ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଝାପ୍ସାଲୋକରେ ବିତିଥିବା

ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଥେ ଗଭୀର ଚୁମ୍ବନ।


ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁ 

ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବାର

ଆନନ୍ଦରେ

ସ୍ପର୍ଶ ର ଅନୁଭବେ ମନ ହଜିଯାଏ

କାମନାର ତୃଷା ମେଣ୍ଟେନାହିଁ

ଅନ୍ଧାରରେ ।


ସେ ବେଳର ଜହ୍ନ ସେ ବେଳ ଉଷ୍ମତା

ସ୍ମୃତି ହେବ ଚିରକାଳ

ଚୋରା ପ୍ରେମର ଏ

ଅଭୁଲା ସମୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ 

ଆମେ ଥିଲେ ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳ ।Rate this content
Log in