Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Hrushikesh Satpathy

Tragedy Inspirational

4  

Hrushikesh Satpathy

Tragedy Inspirational

ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ନୁହେଁ ବାଲିଘର

ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ନୁହେଁ ବାଲିଘର

1 min
276


ତୁମେ ତ ରହିଲ ତୁମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ,

ମୋ' ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ

ମୁଁ ଅବା କାହିଁକି ଖୋଜିବି ତୁମକୁ

ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ।


ଜଞ୍ଜାଳ ବି ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଜହ୍ଲାଦ

କ୍ଷତାକ୍ତ ,ରକ୍ତାକ୍ତ କରେ

ଦରଦ-ଢେଉରେ ଡୁବାଇ ଡୁବାଇ

ଦହଗଞ୍ଜ କରି ମାରେ ।


ଦୋଷ ତ ତୁମକୁ ଦେଇ ପାରିବିନି

ନିର୍ଦୋଷ ବି ନୁହଁ ତୁମେ

ସାରା ଦୁନିଆର ନିମ୍ନ ନଜରରେ

ଦେଖୁଛ ମୋତେ ନିର୍ମମେ ।


ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି

ଖୋଜିବିନି କେବେ ଆଉ

ସୁଖରେ ତ ନୁହେଁ ଦୁଃଖରେ ବି ନୁହେଁ

ଭୋଗିବି ବିରହ ଦାଉ ।


ଖୋଜିବିନି ଭାବି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ

ତୁମ ଛବି ଊଙ୍କିମାରେ

ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତା'ର ଆଇନାରେ ନାଚେ

ମଉନାବତୀ ରୂପରେ ।


ଓଠ ତ ମଉନ ନିରବ ନୟନ 

ହୃଦୟ ଯେ ଉଦ୍ବେଳିତ

ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଠକି ପାରିବନି

ସେ ପ୍ରଣୟାଭିପ୍ରେରିତ ।


ଆକାଶ ହରାଏ ନାହିଁ ତା ନୀଳିମା

ଅନାୟାସେ ଦିଏ ଢାଙ୍କି

ଆକାଶର ଅଙ୍କେ ନୀଳିମା ହଜେନି

ହସେ ଯାଏନାହିଁ ଶଙ୍କି ।


ସମ୍ପର୍କ-ସଉଧ ଗଢିବା ପାଇଁକି

ହେଲ ତୁମେ ଆଗଭର

ଅଳପ ଦିନରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ

କରିନେଲ ଯେ ନିଜର ।


ଭାବି ନେଇଗଲ ସମ୍ପର୍କର ଶେଯ

କୋଣାର୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ

ଭାବପ୍ରବଣତା ବିବଶ କଲା କି

ମିଳିଲାନି ଜୀବନ୍ୟାସ ।


ସଂସାରକୁ ସିନା କହିଦେବ ତୁମେ

ପାର୍ଥିବ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର

ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ନୁହଁ ବାଲିଘର

ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତା'ର ସ୍ୱର ।


ରହିଥାଅ ତୁମେ ତୁମରି ଜଞ୍ଜାଳେ

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ତା'ର ସ୍ଥିତି

ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ

ଆକଷ୍ମିକ ଉପସ୍ଥିତି ।


ଯେଉଁ ପଥେ ମୋତେ କରିଲ ସ୍ୱାଗତ ,

ସେ ପଥେ ଦିଅ ବିଦାୟ 

ସୀମାହୀନ ତୁମ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ନେଇ

ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇ ଥାଅ ।


Rate this content
Log in