Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shiba Charan Mahapatra

Romance

3  

Shiba Charan Mahapatra

Romance

ସିକ୍ତ ସ୍ମୃତି ଅବଶେଷ

ସିକ୍ତ ସ୍ମୃତି ଅବଶେଷ

1 min
27ଝରିଲେ ଏ ରାତି ସରିବ ପିରତି 

ଯିବି ବନ୍ଧୁ ପରଦେଶ 

ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେବି ରହିବ

ସିକ୍ତ ସ୍ମୃତି ଅବଶେଷ..!!


ଚିହ୍ନା ମହକରେ ସଂଚରିବି ମନେ

ସାଜି ହେମଲକ୍ ବିଷ

ପତ୍ରରେ ଫୁଲରେ ଛାଡିଯିବି ଯାହା

ସିକ୍ତ ସ୍ମୃତି ଅବଶେଷ..!!


ଝରିବନି ଲୁହ ସଞ୍ଜ ସଳୀତାରେ

ମନେ ରଖି ଅବଶୋଷ 

ମଳିନ ଶୀଖାରେ ହୃଦ ଜଳିଯିବ

ସାଜି ତପ୍ତ ନିଆଁ ଝାସ..!!

କେବେ କେଉଁଦିନ କଳ୍ପିତ ରାଇଜେ 

ଅବା ସ୍ୱପ୍ନେ ହେବି ଦୃଶ୍ୟ 

ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରେ ଉଜାଗର କରି

ସିକ୍ତ ସ୍ମୃତି ଅବଶେଷ..!!


ଫିକା ହସ ଖଣ୍ଡେ ହୃଦୟୁ ଫିଙ୍ଗିବ

ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଆକାଶ

ବାଦଲ ଉହାଡେ ଛାଡିଦେଇ ଯିବି

ସିକ୍ତ ସ୍ମୃତି ଅବଶେଷ..!!


Rate this content
Log in