Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mr.GAGAN BIHARI NAYAK

Fantasy Inspirational Thriller

3  

Mr.GAGAN BIHARI NAYAK

Fantasy Inspirational Thriller

ଶୁଭ ବିବାହ

ଶୁଭ ବିବାହ

1 min
335


ଶୁଭ ବିବାହର ଶୁଭ ଅବସରରେ

ତୁମ ଆଖି ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ।

ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ସଜ୍ଜଳ ମୁୁୁୁୁହଁଟି

ହୃଦୟରେ ଜାଗା କରି ନେଇଥିଲା ।।


ମନ ଉଡୁଥିଲା ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡାରେ ଚଢି

ଦେଖିବାକୁ ମନର ମାନସୀଟିିିକୁ ।

କଳ୍ପନାର ନୀଳଉର୍ମି ଯେତେ ଢେଉ ଭାଗୁଂଥିଲା

ଆଶାର ବେଳାଭୁୁୁଇଁ ବୁକେ ।


ବାହା ବେଦୀ ପରେ ଯବେ

ତୁମ ହାତେ ମୋ ହାତେ ଦେଲ ଛନ୍ଦି ।

ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ କଅଁଳ ହାତରେ ଅଙ୍କା

ଚିତ୍ରିତ ଚିତ୍ରରେ ଲେସି ହୋଇ ରହିିିିବା ଆଳରେ

ଧିରେ ଧିରେ ଚିିପୁଥିଲି ହାତ ।

ତୁମେ ବି ତ କମ ନଥିଲ,

ତୁମେ ବି ମୋ ଚିପା ହାତକୁ ଚିମୁଟି ଦେଉଥିଲ,

ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏ ଦୁନିଆଁ 

ନିିିିିଦରେ ପଡନ୍ତା କି ଟିକିଏ ଘୁମେଇଁ ।

ଶୁଭ ବିବାହର ମଜା ଯେତେ ଆମେ 

ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଜାଣତେ ନିଅନ୍ତେ ଚୋରେଇ ।

ରଚିଯାନ୍ତେ ନୂଆ କିଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆଶାରେ

ଆମର ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ।  

ଆଦାମ ଇଭର କଳ୍ପିତ ସଂସାର ନେଇ।।

ବିବାହର ଶୁଭ କାମେ ଉପସ୍ଥିତ ସଭିଏଁ 

ପଡନ୍ତେକି ଟିକିଏ ଘୁମେଇଁ ।।Rate this content
Log in