Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

3  

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

ରୂପା ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ ସୁନା ମାଳତୀ

ରୂପା ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ ସୁନା ମାଳତୀ

1 min
8ରୂପା ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ ସୁନାର ମାଳତୀ

ହୀରାର ଜହ୍ନକୁ ଆହା ଆଲୁଅ ବଡ଼ତି

ଅଳସୀ ପ୍ରିୟାର ପାଦ ଉଠୁଛି ଝଟତି

..........ରୂପା ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ ସୁନାର ମାଳତୀ ! ୦ !


ପାଉଁଜି ଝୁମୁରୁ ଗୋଡ଼ି କାନରେ ବାଜୁଚି

ଝରକା ଭିତରୁ ଆଖି ସଜରେ ଖେଳୁଚି

ମୋ ପ୍ରିୟା ଲାଜେଇ ଭଲା ହସୁଚି ନିହାତି

..........ରୂପା ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ ସୁନାର ମାଳତୀ ! ୧ !


ଆଖିରେ ଅସରା ସିଏ କାହାଣୀ ଲେଖିଚି

ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି କେତେ ନେହୁରା ହେଉଚି

ହୃଦୟ ଦେଇ ମୁଁ ପାଠ ଲାଗିଚି ଯେମିତି 

..........ରୂପା ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ ସୁନାର ମାଳତୀ ! ୨ !


ବଉଦ ଅନ୍ଧାର ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଡରେଇ

ପ୍ରିୟାକୁ ମୋ ପାଖେ ଆଣି ଦେଇଛି ଫେରେଇ

ରାତିକୁ ଦେଖୁଛି ଭଲା ଆଶାର ପୀରତି

..........ରୂପା ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ ସୁନାର ମାଳତୀ ! ୩ !


************************************

ରଚନା: ତା.୧୪-୮-୨୦୨୦, ଅପରାହ୍ଣ-୫ଘ.୦୪ମି.

************************************
Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Romance