Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Priyadarsini Das.PriYa❤️

Tragedy

3.5  

Priyadarsini Das.PriYa❤️

Tragedy

ରହସ୍ୟ

ରହସ୍ୟ

1 min
122ରହସ୍ୟ ଭିତରେ

ରହିଗଲା ତୋର , ମୋର ସମ୍ପର୍କ


ତୋ ମନର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଭେଦ କରିପାରିନି ,

ସତରେ କଣ ସେ ମନରେ ଅଛି 

ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ?

ଅବା ଅଛି ଘୃଣା ?


ସବୁ କିଛି ରହିଗଲା ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ।

ତଥାପି ମୁଁ ଚାହିଁଛି ତୋରି ବାଟ କୁ


ଜାଣିଛି କେବେ ନା କେବେ ଫିଟିବ

ତୋ ମନର ରହସ୍ୟ


ମୁଁ ବି ଭେଦ କରିବି , ଆଉ ପହଞ୍ଚିବି ସେ ରହସ୍ୟ ର ଆର ପାରିରେ ।


ଜାଣିଯିବି ,

ବୁଝିଯିବି,

ତୋ ମନର ଗୁଢ ରହସ୍ୟ କୁ।


Rate this content
Log in