Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Liza Senapati

Romance Tragedy

3  

Liza Senapati

Romance Tragedy

ପରଦେଶି

ପରଦେଶି

1 min
38


ପରଦେଶି ଚଢେଇ 

ଆଶା ଦେଇ ଗଲୁ ଚାଲି।

ଜାଳୁଚି ଦିପାଳି କା ପାଇଁ ,

ମୋ ଘର ଅଦ୍ଧାର କରି

ମୋ ଉଠରେ ହସ ନେଇ ତୁ,

କାହାର ପ୍ରେମେ ପାଗଳ ହେଇ,

ମୁହଁ ଅଦ୍ଧାର ଦିଶୁନି ଛବି,

ଅଦ୍ଧାରେ ଦେଲୁତୁ ଛାଡି।,

କେମିତି ଚାଲିବି ଜୀବନ ବାଟ ମୁଁ,

ଏକା ଏକା ମୁଁ ବାଟୋଇ,

ଦିଗହରା ବାଟୋଇ ମୁଁ,

ବାଟ ମତେ ଅଜଣା,

କିଏ ବା ବୁଝିବ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା।Rate this content
Log in