Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Liza Senapati

Abstract

3  

Liza Senapati

Abstract

ମନେପଡ଼ ତୁମେ

ମନେପଡ଼ ତୁମେ

1 min
37


ତୁମ ନୀରବତାକୁ 

କେତେ ବା ସହିବି।

ଯେବେ ନିଦ ଶୋଇଯାଏ 

ରାତିର କୋଳରେ,

ମନେପଡେ ତୁମ କଥା।

ଝରକା ଫାଙ୍କରେ 

କବାଟ କୋଣରେ,

ତୁମ ସ୍ମୃତି ହାତ ଠାରି ପାଖକୁ ଡାକେ,

ବିନା ମେଘରେ ମୁଁ ଭିଜିଯାଏ।

ବିନା ତୁଳୀ ବିନା ରଙ୍ଗରେ,

ମନର ବେଳାଭୂମିରେ ତୁମ ଛବି ଗଢେ।


Rate this content
Log in