Jayashree Meher

Abstract


3  

Jayashree Meher

Abstract


ମାଟିମୋହ

ମାଟିମୋହ

1 min 179 1 min 179


ଗାଁ ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡି

ଯାଇଥିଲ ଦୂର ଦେଶେ

ପେଟରେ ଦି ମୁଠା 

ଦାନା ଯୋଗାଡିବା ପାଇଁ ।

ନିଜ ମାଟିକୁ ଭୁଲିଗଲ

ଦୂର ଦେଶରେ ରହିଲ

 ମାଟିର ମୋହକୁ

 ଭୁଲି ନ ପାରି ବାହୁଡୁଛ ।

ଏଇ ମାଟି ତ ତୁମକୁ

ଦେଇ ପାରିଲାନି ଦାନା ଭାବି 

ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। 

ବିଦେଶରେ ନାନା ବାହାନା କରି

ଚାଲିଗଲ ସୁରଟ ତାମିଲନାଡୁ ।

ବିଦେଶର ମୋହକୁ ଭୁଲି

ଆଜି ଫେରିଲ

ଗାଁ ପରିବାରକୁ ।
Rate this content
Log in

More oriya poem from Jayashree Meher

Similar oriya poem from Abstract