Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Bijaya Panda

Classics


4.3  

Bijaya Panda

Classics


ମା'

ମା'

1 min 35 1 min 35

ଯା' ପଣତ ପୋଛିଦିଏ ଜୀବନ ଯାକର ଦୁଃଖ

ତା' ହାତ ଆଉଁସାରେ ଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ

ତିଳ ତିଳ ଜଳି ଯିଏ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଯାଏ

ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶ ଯାଏଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସିଏ

ଯା'ର ମମତା ମାପିବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ର

ତା'ର ଆଶିଷ ଏ ଜିବନ ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର

ଶବ୍ଦରେ ବଖାଣି ହୁଏନି ସିଏ

ତା' ଋଣ, ଏ ଜୀବନେ ଶୁଝିବ କିଏ ..!!


Rate this content
Log in

More oriya poem from Bijaya Panda

Similar oriya poem from Classics