Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Bijaya Panda

Others


4.0  

Bijaya Panda

Others


ମାଆ ଆସିବେ

ମାଆ ଆସିବେ

1 min 164 1 min 164

ପବନର ଦୋଳି 

ମେଘର ଚାଦର 

କାଶତଣ୍ଡି ହୁଏ ବିଭୋର 

ଆସିବେ ବୋଲି ମାଆ ଏଥର, 

ଭକ୍ତିର ରସରେ 

ପ୍ରେମର ଭାବରେ

ସଜେଇ ହେଲାଣି 

ଏ ଧରଣୀରାଣୀ 

ମନ ହୁଏ ଭାରି ଆତୁର ।।Rate this content
Log in