Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Sukadev Mahanta

Abstract Inspirational


4  

Sukadev Mahanta

Abstract Inspirational


ଲୁହ

ଲୁହ

1 min 22 1 min 22

ମଣିଷ ଜୀବନ       ନୁହଇ କେବଳ

    ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଶେଯ

ସୁଖ ଆସେ ଯେବେ    ମଣିଷ ଜୀବନେ

       ରଚନା କରେ ମଉଜ ||


 ଦେଇଛନ୍ତି ଆଖି     ପ୍ରଭୁ ଚକାଆଖି     

    ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି 

ପରସୁଖ ଦେଖି     ଆନନ୍ଦ ବିଭୋରେ 

     କରିବାକୁ ସୁଖ ବୃଷ୍ଟି ||

     

ପରଦୁଃଖ ଦେଖି      ହୃଦୟ ଭିତରେ 

      ଉଠିବ ଦୁଃଖର କୋହ

ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ      ଝରଝର  ହୋଇ

     ବିଗଡିତ ହେବ ଲୁହ ||


ଲୁହଅଟେ ଜାଣ     ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଗଙ୍ଗା 

     ବହେ ହିମାଳୟୁ ସିନ୍ଧୁ 

ଜନ୍ମରେ ଆରମ୍ଭ     ମୃତ୍ୟୁରେ ସମାପ୍ତ

      ଝରୁଥାଏ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ||


ହୋଇ ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ     ପ୍ରଗଳ୍ପା ତଟିନୀ 

      ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ କୂଳ 

ଲୁହର ବନ୍ୟାରେ      ପତିତ ପାବନୀ

        ଧୁଏ ତା ପବିତ୍ର ଜଳ ||


 ଜୀବନ ଯମୁନା      ନଦୀ  ଗତିପଥ       

ଲୁହ ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପକ

ଜନମ ମରଣ      ଅବଧି ଭିତରେ

      ସୁଖ ଦୁଖର ଏକକ ||


ଜନମ କାଳରେ     କାନ୍ଦିଉଠେ ଶିଶୁ

    ଝରାଇ ଦିଟୋପା ଲୁହ

କୁଆଁ କୁଆଁ ହୋଇ    ପଚାରଇ ସିଏ

      କୁଆଡେ ଆସିଲି କୁହ ||


ନୂତନ ଆଲୋକ      ପରଶେ ଶିଶୁଟି

    କାନ୍ଦି କହଇ “କଃ ଅହଂ?”

ତାହାର ଆଖିରୁ      ଲୋତକ ଝରାଇ

      ପଚାରେ“ କୁତ୍ରାଗଚ୍ଛମ୍?"


କ୍ରମେ ବଢି ଶିଶୁ     ହୁଅଇ ଯୁବକ

       ଯୁବକରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା

କ୍ରମେ ପାଇଯାଏ      ତା' ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର 

     ଜୁଇ ନିଆଁ ଶେଷ ଆସ୍ଥା ||


ଶରବିଦ୍ଧ ହୋଇ   ବାଲ୍ମୀକୀଙ୍କ ଆଗେ

     କପୋତ ପଡିଲା ଲୋଟି

ଝରାଇ ଦେଲାସେ     ଋଷିଙ୍କର ଲୁହ

     ରାମାୟଣ ଦେଲେ ଭେଟି ||


ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁହ      ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଲା

      ବାଇବେଲ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ

ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଲୁହ        ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହୋଇଲା

     ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ମନୋରଥ  ||  


ଶାକମ୍ଭରି ଲୁହ   ପୃଥ୍ବୀପରେ ପଡି

     କରିଲା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା

ସଂସାର ଦୁଃଖରେ     ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଲୁହ 

      ସିଦ୍ଧାର୍ଥରୁ ବୁଦ୍ଧ କଲା ||


ହସ କାନ୍ଦ ଦୁଇ      ପ୍ରତି ମଣିଷର

    ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି

ହୃଦ କନ୍ଦରରେ      ଦୁଇଟି ଆବେଗ

     ଏକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ||


ହସ ଓଠେ ଭାସି     ଲୁହ ନେତ୍ରୁ ଝରି

       ଆତ୍ମାକୁ କରଇ ସିକ୍ତ

ମାନ ଅଭିମାନ      ଦୁଃଖ ଅବସାଦ

      ଧୋଇ କରେ ସୁଖ ଯୁକ୍ତ ||


ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଟେ    ମଣିଷ ମୁଦ୍ରାର

     ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବ

ଦୁଃଖର ଲୁହରେ    ସୁଖର ପ୍ଲାବନେ

       ଝରାଏ ଓଠରୁ ହସ  ||


ଲୁହ ଧୋଇ ନିଏ    ମନର ବେଦନା

      ନିରିମଳ କରେ ହୃଦ

ସୁଖ ଲୁହ ଅବା      ଦୁଃଖ ଲୁହ ହେଉ

      ଭାବାବେଗ ଅଶ୍ରୁବୃନ୍ଦ ||


ସାବୁନ ଯେମିତି      ଲୁଗାପଟା ଆମ

    ଧୋଇ କରିଦିଏ ସଫା

ଲୋତକ ସେମିତି     ନୟନୁ ଝରିଣ

       ହୃଦ ମନ କରେ ସଫା ||


ଲୋତକ ନୁହଇ        କେବଳ ଦୁଃଖର

        ପ୍ରକାଶକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି

ଲୁହ କହିଥାଏ        ମଣିଷ ଜୀବନ        

     ବୃତ୍ତାନ୍ତ କାହାଣୀ  ନିତି ||Rate this content
Log in

More oriya poem from Sukadev Mahanta

Similar oriya poem from Abstract