Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Amit Bal

Romance Inspirational

4.6  

Amit Bal

Romance Inspirational

ଲେଖା ପଛର ପ୍ରେରଣା

ଲେଖା ପଛର ପ୍ରେରଣା

1 min
249


ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷଟି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ପ୍ରେମମୟ

      ଜୀବନକୁ ନିଃଶବ୍ଦରେ ସେ ଜିଇଁ ଥାଏ

          ଆଉ ସୃଜନକୁ ମନଭରି ଭଲପାଏ ,

ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ହେଉ ଅବା ପ୍ରେମିକା

       ଅନେକ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ

              ସେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ........


ମୁଁ ଭାବେ କବିତାକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ

     କେହି ଜଣେ ମୋତେ 

        କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ,

ସାଇତି ରଖିଛି ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ

     ସାଇତି ରଖିଥିବି ହୁଏତ ମରିବା ଯାଏ .......


ଏମିତି ବି ପ୍ରେରଣା ମଣିଷକୁ କର୍ମଠ କରେ

      ଜୀବନକୁ ମହ ମହ ଆନ୍ତରିକତାରେ ଭରେ

କୁହେ ଜୀବନ ପାଇବାର ସାଗର ନୁହେଁ

  ଅଧିକନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବାରେ ..।Rate this content
Log in