Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

DINESH AGRAWALLA

Romance

3.1  

DINESH AGRAWALLA

Romance

କଳ୍ପିତା ତୁମେ କେଉଁଠି

କଳ୍ପିତା ତୁମେ କେଉଁଠି

1 min
586ମୋ କବିତାର ସମୁଦ୍ରରେ

ଶବ୍ଦର ଢେଉ ସବୁ 

ବାରମ୍ବାର ଲହଡା ଭାଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି 

ଅତର୍କିତେ ମୋ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଥାନ୍ତି 

ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଧରି 

କଳ୍ପିତା ତୁମେ କିଏ? 

କାହା ଅଗଣାର ଫୁଲ ନା 

ମୋ କବିତାର ନାୟିକା କଳ୍ପିତା /

ଅଦିନିଆ କବିତାର 

ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ  

ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପାଣିଫୋଟକା ପରି 

ମିଳେଇ ଯାଆନ୍ତି 

କଳ୍ପିତା ତୁମେ କେଉଁଠି? 

ମାନବୀ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନା 

ଅପ୍ସରୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅବା 

ଫୁଲରାଣୀ ହୋଇ 

ମୋ ହୃଦୟ ବଗିଚାରେ /Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Romance