Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

3  

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

ଖପରା ପକେଇ ସିନା ଡେଇଁଚି ପାଦ

ଖପରା ପକେଇ ସିନା ଡେଇଁଚି ପାଦ

1 min
435ଖପରା ପକେଇ ସିନା ଡେଇଁଚି ପାଦ

ମୋ ସାଥେ ଖେଳିକି ତୁମେ କରିନ ବାଦ

.........ଖପରା ପକେଇ ସିନା ଡେଇଁଚି ପାଦ ! ୦ !


ଭୁଲିନି ସମୟ ତାଳେ ରଖିଛି ମନେ

ଜୀବନ ଖେଳରେ ପରା ଭେଟିଛି ଦିନେ

ମିଠାର ସୁରକୁ ତୋଳି ବୋଲିଛ ପଦ

.........ଖପରା ପକେଇ ସିନା ଡେଇଁଚି ପାଦ ! ୧ !


ଖରାପ ଛବିରେ ତୁମେ ମାଖିଛ ରଙ୍ଗ

ଭାବିଛ ନିଜର ବୋଲି ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ

ସପନ ଆଖିକୁ ମୋର ଅଳସ ନିଦ

.........ଖପରା ପକେଇ ସିନା ଡେଇଁଚି ପାଦ ! ୨ !


ଥରିଲା ଓଠରେ ତୁମେ ଫଗୁଣ ଛୁଆଁ

ସରମ ପଣର ଆହା ଗୁଣର ନାଆଁ

ମୋ ପାଇଁ ସାଜିଛ ସିନା ପ୍ରେମର ବେଦ

.........ଖପରା ପକେଇ ସିନା ଡେଇଁଚି ପାଦ ! ୩ !Rate this content
Log in