Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sanatan Das

Abstract

4  

Sanatan Das

Abstract

କେମିତି କିଏ ଜଣେ...

କେମିତି କିଏ ଜଣେ...

1 min
28


କେମିତି କିଏ ଜଣେ,

ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ


ମୁହଁରେ କୁଟିଳ ହସ ଖେଳାଇ

ପଛରୁ ଛୁରାଘାତ କରେ,

 ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଇ

ପିଠିରେ ପାହାର ଥୁଏ


କେମିତି କିଏ ଜଣେ,

ଏତେ ଦୟାଳୁ ହୋଇପାରେ


ନିଜେ ଭୋକରେ ରହି ବି

ଭୋକିଲା ମୁହଁ ରେ ଦାନା ଦିଏ,

ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ,

ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡେ


କେମିତି କିଏ ଜଣେ 

ଏତେ ମମତାମୟୀ ହୋଇପାରେ


ମିଛରେ ପେଟ ପୁରିଯାଇଛି କହି

ନିଜ ଛୁଆ କୁ ଆହାର ଦିଏ,

ସବୁ ବିପଦ ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି

ନିଜ ରକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ


କେମିତି କିଏ ଜଣେ

ଏତେ ଭଲ ପାଇ ପାରେ


ସମାଜକୁ ପର କରି ବନ୍ଧୁର ପଥରେ

ସାଥୀ ର ହାତ ଧରି 

ଜୀବନ ସାଥି ହେବାକୁ ସାହସ କରେ

ହସ କାନ୍ଦ ର ଦ୍ଵନ୍ଦ ରେ

ନିଜେ ବଞ୍ଚି ସାଥିକୁ 

ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ଦିଏ


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract