Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nayak Akshaya raazhasti

Abstract

2  

Nayak Akshaya raazhasti

Abstract

ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ

ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ

1 min
157


ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ବୟ ପ୍ରାପ୍ତି ର

ସୀମା ରେଖା କୁ

ଡ଼ାହାଣ ପାଦ ଓ ହାତ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ

ଅପଲକ ନୟନ ରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ ଏକଇ ଶବ୍ଦ

ଯାର ନାଆଁ ଦାୟିତ୍ବ l

ସେଇଥିରେ କଣ ଥାଏ କେଜାଣି

ଖାଲି ତୁହାକୁ ତୁହାଚେତେଇ ଦେଇ କହୁ ଥାଏ 

ପାରିବୁ ତ?

ସକାଳୁ ବେଳ ବୁଡି ଯିବା ଯାକେ 

ପାରିଲା ପଣ ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ

ପେଷାଦାର ନିଶା ଦାର ର କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ l

 କେବେ କେବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ 

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍-, ପିତୃତ୍ୱଓ ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର

ଆଉ ଅସଫଳ ହେଲେ 

ମିଳେ ଲାଂଛିତ ଅଶ୍ରୁପାତ

ହୀନ ମାନ୍ୟତା ର କ୍ରମାନୁକ୍ରମିକଚିତ୍ର

ପରିବାର ରେ ସମାଜ ରେ ପ୍ରକୃତି ରେ ହେଃ ପ୍ରତୀତ

ଦୋହଲି ଦେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ l


Rate this content
Log in