Rashmita Panigrahi

Tragedy


3  

Rashmita Panigrahi

Tragedy


ଦାଦନ

ଦାଦନ

1 min 193 1 min 193

ସେଦିନ ମାଆବାପାଙ୍କ 

କଥା ମାନି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 

ଗଲୁନି, କିମ୍ବା ଦୁଇ ଅକ୍ଷର 

ପାଠ ପଢ଼ିଲୁନି ବୋଲି 

ଆଜି ତୁ ଦାଦନ, 

ହାତରେ କଲମ ଧରି 

ଦୁଇ ଧାଡି ଲେଖିବା 

ଶିଖିଥିଲେ, ହୁଏତ 

ତୋ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା 

ନିଜେ ଆଙ୍କି ପlରନ୍ତୁ, 

   ହେଲେ ନା !

   ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣୁନl, 

   କିଛି ବୁଝୁନା  

   ଦାଦନ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, 

   ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ 

   ଦଣ୍ଡର ଭୟରେ 

   ଦିବାନିଶି ଖଟିଚାଲିବୁ, 

ଶୋଷରେ ଗଳା ଶୁଖିଗଲେ ବି 

ପାଣି ଟୋପାଏ ନ ମାଗି 

ଝାଳ ବୁହାଇବୁ, 

ମନେ ମନେ ନିଜକୁ 

ଆଉ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ 

ଖାଲି ନିନ୍ଦୁଥିବୁ lRate this content
Log in

More oriya poem from Rashmita Panigrahi

Similar oriya poem from Tragedy