Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

SUSHREE SANGITA

Abstract Others

3.8  

SUSHREE SANGITA

Abstract Others

ବରଷା ୠତୁ

ବରଷା ୠତୁ

1 min
194


ବରଷକେ ପଡେ

ବାରମାସ ଛଅଟି ଋତୁ;

ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁରି ପ୍ରିୟା

ସେଇଟା ହେଉଛି ବରଷା ଋତୁ।


ମୟୂର ନାଚେ 

ନୀଳ ଆକାଶେ କଳା ବଉଦ ଦେଖି;

କୃଷକ ମୁଖେ ହସ ଫୁଟଇ

ବରଷା ଟୋପା ଦେଖି।


ବାଡି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ

ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ ଗଛ

ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସବୁଜ ଦିଶେ

ତା ପାଇଁ ଆମ ପରିବେଶ।


ଜନହିତ ପାଇଁ 

ଯଦି ଆମେ ଗଛ ଦେବା ଲଗାଇ

ତେବେ ଗଛ ଆଣିବ ମେଘ

ଆମରି ପାଇଁ।


ବରଷା ଋତୁରେ ପଡେ

ଆମ ରଥଯାତରା ପରବ;

ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି

ଆମ ପୁରୀକୁ ଭକତ।


ସମୁଦ୍ର କରେ ଶଙ୍ଖ ନାଦ

ବରଷା ଧୁଏ ପାଦ;

ସେ ଦୂର ଗଗନେ ମଧୁର ଲଗନେ

ଦେବତା ଗାଆନ୍ତିି ଓଁ କାର ନାଦ।


Rate this content
Log in