End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାନ୍ତି

Tragedy


3  

ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାନ୍ତି

Tragedy


ଅନ୍ତହୀନ ଅପେକ୍ଷା

ଅନ୍ତହୀନ ଅପେକ୍ଷା

1 min 15 1 min 15


କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ

ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ 

ବହୁତ କିଛି,

ବିନା କିଛି ମୂଲ୍ୟରେ 

ଦୁନିଆଟିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଇଛି...


ତୁମେ ହୁଏତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାର

ତୁମ କମ୍ପୁଟର ଆଉ ଅନଲାଇନ ଦୁନିଆରେ,

ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜକୁ ହଯାଏ

ପୁଣି କେବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲଭେ

ତୁମ ଖିଆଲରେ,

କାଗଜ,କଲମ ଡାଏରୀରେ,

ମୋ ସ୍ମୃତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାରେ...


ମୋ ଭାବନାର ଚୌହଦି

ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ ଭରପୁର

ମୋ ପ୍ରେମର ପରିଧିରେ

କେବଳ ଛବି ହିଁ ତୁମର....

ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା

ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ତହୀନ ଅପେକ୍ଷାର...।Rate this content
Log in

More oriya poem from ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାନ୍ତି

Similar oriya poem from Tragedy