Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dr Rashmita Panigrahi

Tragedy Others

2  

Dr Rashmita Panigrahi

Tragedy Others

ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା

ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା

1 min
12


ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା 

ସାରା ଜୀବନ ର 

ସଞ୍ଚୟ କୁ ସମର୍ପିତ 

କଲା ପରେ ବି 

ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ର ପୁଷ୍ପ 

ସୁରଭିତ ହୁଏନା, 

ଶରୀର ର ସବୁ 

ରକ୍ତ ସ୍ବେଦ ହୋଇ 

ବୋହି ଯାଏ ସଭିଙ୍କ 

ନିମିତ୍ତ, ତଥାପି ଶାନ୍ତି 

ଶୋଭା ପାଏନା, 

ଆଶା ଏଠି ଅସରନ୍ତି 

ଅନେକ ଆକାଂକ୍ଷା 

ମନରେ ଚାଲି ଥାଏ ଅହରନିଶି

ଭଲ ମନ୍ଦ ର ସମୀକ୍ଷା 

କେଜାଣି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରେ 

ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ 

"ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା " l


     


Rate this content
Log in