Shubham mohurle

Abstract


5.0  

Shubham mohurle

Abstract


रडवेलं मन -१

रडवेलं मन -१

1 min 3.6K 1 min 3.6K

मनात आलं आणि मनं मारुन गेलं, भारावलं काही सुचेना व असं होतं नव्हतं झालं. का झालं कुणास ठाऊक , पण मला ठाऊक होतं, तरीही त्यावर काही करू शकत नव्हतो. असे अनेक सोबती येतात जीवनात हो - अटीतटीत आणि साथ देणारे-सोडणारे. त्यातही प्रेयसीची तर वेगळीच आकांक्षा बनते, प्रज्ञा असायला हवी होती ,आणि का नाही जीवनात असं अनेक वेळा घडतं. मात्र लेख लिहणारा आणि वाचणारं वाचक मन विचारतो माझ्याच मनाला की ; या जगात सुुखाच्या तुकड्यापेक्षा दुःखाचाच तुकडा मोठा दिसतो आणि मन म्हणते हो दिसतो ना पण मग मी काय करू ?

जगावे तरी कुणापरी आणि मरावे तरी कुणापरी ; शेवटी एवढंच देणं लागत. ही मराठी भूमी , भारत भूमी आणि आई न आप्त हेच तर आपले आणि त्यातही जीवनसोबती मिळवण्यासाठी उरलेली आशा आणि त्यातच या समाजाला असलेले कणभर हाताळू आपलं देणं जेणेकरून लोकांच्या मनात चिमूटभर तरी जागा करून जाता येईल . निस्वार्थी देणं जगलं पाहिजे हीच आशा ध्यानी मनी असून आठवणी उरल्या आणि उजाळा आता येणार माझ्या हातून समाज देणं घडण्यासाठी ही ज्ञानोपरी प्रज्ञा, शील, करूणा असावी ही साधना....


Rate this content
Log in

More marathi story from Shubham mohurle

Similar marathi story from Abstract