Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win

Achala Dharap

Abstract

3.3  

Achala Dharap

Abstract

अलक

अलक

1 min
495


त्याचं तिच्यावर खूप प्रेम होतं. तिच्या मूक भावनांमधून त्याला जाणवत होतं की ती नक्की आपल्या प्रेमात आहे. ती काही बोलतं नाही तर त्यानेही ठरवल की ती जेव्हा आपणहून बोलेल तेव्हाच आपण प्रेम व्यक्त करायचं. 

जेव्हा त्याला कळलं की तिचं तिला अनुरूप असलेल्या मुक्या माणसाशीच लग्न झालं तेव्हा तो हळहळला.


Rate this content
Log in

More marathi story from Achala Dharap

Similar marathi story from Abstract