We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Chandanlal Bisen

Thriller


2.7  

Chandanlal Bisen

Thriller


देवाल (अलक)

देवाल (अलक)

1 min 852 1 min 852

एक गाव होते. गावाच्या मधोमध शाळेला लागून बाजारचौक होते. त्या बाजार चौकात रात्री 12 वाजेच्या सुमारास एक व्यक्ती उघड्यावर शौच करण्यास लोटा घेऊन निघाला. तो घाबरट स्वभावाचा होता. बाजार चौकात एक वेडी स्त्री उभी होती. तिचे केस विखुरलेले होते. त्याचे लक्ष तिच्यावर गेले. तो तिला देवाल समजून, घराकडे धूम पळाला. दुसऱ्या दिवशी गावभर देवाल दिसली म्हणून चर्चा..!


बोध- मनातली भीती अस्तित्वहीन गोष्टींना जन्म देते.


Rate this content
Log in

More marathi story from Chandanlal Bisen

Similar marathi story from Thriller