@fsnc34z5

SAMPADA DESHPANDE
Literary Colonel
49
Posts
43
Followers
5
Following

मी लेखिका आहे. अजून पर्यंत अनेक साहित्य प्रकारांत लेखन केले आहे एकांकिका, कविता, कथा, चारोळी, सुनीत, हायकू, वैचारिक लेख, पत्रं ,आहेत. अनेक राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत.

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile