Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Kavita Pudale

Horror Inspirational


4  

Kavita Pudale

Horror Inspirational


वासनेची भूक

वासनेची भूक

1 min 21.1K 1 min 21.1K

कधी थांबेल सांग तुझी वासनेची भूक ?

कधी स्त्रीभ्रुणावर अत्याचार

जन्माआधीच मरणयातना

जन्म पूर्वीच मिटवलस

वासना तुझी कधी संपेल ?


कधी थांबेल सांग तुझी वासनेची भूक ?

कधी तान्हा बालिकेवर अत्याचार

तुला आता तान्ह बाळ पुरेना

डोळे उघडया आंतच मिटवलीस

वासना तुझी कधी संपेल ?


कधी थांबेल सांग तुझी वासनेची भूक ?

निरागस बालिका वर अत्याचार

कुचकरून कोवळ्या कळयांना

फुलव्या आंतच मिटवलस

वासना तुझी कधी संपेल ?


कधी थांबेल सांग तुझी वासनेची भूक ?

रोज होत आहेत नारीवर अत्याचार

बळी झाली तुझ्या वासनांना

वासना भागून रस्त्यावर फेकलस

वासना तुझी कधी संपेल ?


कधी थांबेल सांग तुझी वासनेची भूक ?

रोज होतात अबला ,सबला बालिकेवर अत्याचार

तुला आता पोटची पोर सुध्दा पुरेना

माणूसकीच तु .मिटवलीस

वासना तुझी कधी संपेल ?


कधी थांबेल सांग तुझी वासनेची भूक ?

का कधी संपनारच नाही का तुझी भूक

असेच होत राहतील अत्याचार

एक दिवस जन्म घ्यायला आई सुध्दा नाही उरणार

सांग तुझ्यातला राक्षस कधी मरणार?


Rate this content
Log in

More marathi poem from Kavita Pudale

Similar marathi poem from Horror