Ashok Veer
Literary Colonel
345
Posts
3
Followers
21
Following

नाव:- अशोक शिवराम वीर शिक्षण:- डी. एड्., ए. टी. डी., जी. डी. आर्ट. पेशाने शिक्षक असल्याने वाचनाची आवड. शालेय जीवनापासून कविता लिहिण्याचा छंद होता आणि तो आजही जोपासला आहे. वेळ मिळेल तेव्हा सद्य स्थितीवर कविता लिहिणे आवडते. कवितांमधून समाज प्रबोधन करणे, समाजाला जागे करणे गरजेचे वाटते.

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile