Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

dipali lokhande

Children

4  

dipali lokhande

Children

सहल

सहल

1 min
69


सहलीला जाऊ चला

गंमत तिथली पाहु जरा

निसर्ग देखावा पाहुन

होईल आनंद खराखुरा ॥१॥


दुपारी तिथल्या बागेत

अंगतपंगत बसली

जेवणाचा आस्वाद घेऊन

मने तृप्त झाली ॥२॥


बागेतील झुल्यावर

झोक्यांचा खेळ रंगला

उंच उंच झोका जाताना

जणू आभाळा भिडला ॥३॥


बागेतील रंगीबेरंगी फुले

मला खुणवू लागली

जवळ जाता हळुच

पाकळी मिटवू लागली॥४॥


बालपणाची माझी सहल

अशी छान छान झाली

तिच्याच सुंदर आठवणीत

मन मी रिझवू लागली॥५॥


Rate this content
Log in

More marathi poem from dipali lokhande

Similar marathi poem from Children