Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

dipali lokhande

Children


4  

dipali lokhande

Children


सहल

सहल

1 min 38 1 min 38

सहलीला जाऊ चला

गंमत तिथली पाहु जरा

निसर्ग देखावा पाहुन

होईल आनंद खराखुरा ॥१॥


दुपारी तिथल्या बागेत

अंगतपंगत बसली

जेवणाचा आस्वाद घेऊन

मने तृप्त झाली ॥२॥


बागेतील झुल्यावर

झोक्यांचा खेळ रंगला

उंच उंच झोका जाताना

जणू आभाळा भिडला ॥३॥


बागेतील रंगीबेरंगी फुले

मला खुणवू लागली

जवळ जाता हळुच

पाकळी मिटवू लागली॥४॥


बालपणाची माझी सहल

अशी छान छान झाली

तिच्याच सुंदर आठवणीत

मन मी रिझवू लागली॥५॥


Rate this content
Log in

More marathi poem from dipali lokhande

Similar marathi poem from Children