Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Suchita Kulkarni

Fantasy


4.0  

Suchita Kulkarni

Fantasy


सदाबहार हायकू

सदाबहार हायकू

1 min 213 1 min 213


धुंद पाऊस

मोहरतो मनाला

प्रेम क्षणाला


पाऊस आला

बरसला तो भारी

धुंदल्या सरी


चिंब मी ओली

अंग ही शहारले

धुंद मी न्हाले


कृष्ण मुरारी

राधा ही बावरी

प्रेम ती सरी


टपोरे थेंब

मौक्तिक सुकुमार

धुंद चकोर


कोसळे सरी 

उधाणले अंतरी

सागर तिरी


मनास भावे

पहिला तो पाऊस

मनास हौस


थेंब टपोरे

पडे ते टपटप

मनी हुरूप


मनी धुंदला

पाऊस आसुसला

मनी गंधला


मृत्तिका गंध

भुलवतो मनाला

जीव गुंतला


Rate this content
Log in

More marathi poem from Suchita Kulkarni

Similar marathi poem from Fantasy